EVA Optic bezoekt FSB / EVA Optic visits FSB

Bezoek ons op ’s werelds grootste vrijetijdsbeurs!

 

Aquanale en FSB zijn ’s werelds grootste beurzen binnen de vrijetijdsbranche. Iedere twee jaar worden de belangrijkste exposanten voor zwembad- en sportfaciliteiten bij elkaar gebracht in Köln. Vier beursdagen lang zullen Aquanale en FSB ook dit jaar hét middelpunt van de aandacht zijn voor onder andere architecten, exploitanten, gemeenten, sportclubs en verenigingen. In totaal presenteren van 7-10 november ruim 630 exposanten uit 45 landen hun noviteiten op het gebied van project- en productontwikkelingen.

 

Van Aquanale naar FSB

Waar u ons eerdere jaren bezocht in de Aquanale hal, hebben wij dit jaar gekozen voor een stand op FSB. FSB is de toonaangevende internationale vakbeurs voor producten en diensten voor de openbare zwembadfaciliteiten en indoor sportaccommodaties. Een markt waarbinnen wij ons graag verder willen uitbreiden. Uiteraard bent u met ieder vraagstuk van harte welkom in onze stand in hal 7, stand A-065.

 

Belevingsconcept

Wij brengen u in onze stand graag op de hoogte van alle noviteiten binnen EVA Optic. Naast ons uitgebreide productassortiment tonen wij u graag onze nieuwste EVA Eveye HD onderwatercamera, een extra paar ogen voor onderwater! Tevens tonen wij een preview van de in 2018 te introduceren audiokoppeling! Deze koppeling is toe te passen op ieder RGBW armatuur uit het EVA LED verlichtingsassortiment. Door de toevoeging van de Eveye en audiokoppeling aan ons productassortiment bieden wij u een volledig belevingsconcept. In onze nieuwste animatievideo (te bezichtigen in onze stand) nemen wij u graag mee in ons belevingsconcept van A tot Z!

 

Toegangsbewijs

Benieuwd naar onze noviteiten, maar beschikt u nog niet over een toegangsbewijs voor Aquanale en FSB? Wij hebben vrijkaarten beschikbaar! Neem gerust contact met ons op voor één of meerdere vrijkaarten.

 

Bent u niet in de gelegenheid Aquanale en FSB te bezoeken, maar ontvangt u wel graag meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Visit us at the world’s largest leisure fair!

 

Aquanale and FSB are the world’s largest fairs in the leisure industry. Every two years, the main exhibitors for pool and sports facilities are brought together in Cologne. For four trading days, Aquanale and FSB will be the center of attention for architects, operators, municipalities, sports clubs and associations. More than 630 exhibitors from 45 countries will present their novelties in project and product development from 7 to 10 November.

 

From Aquanale to FSB

Where you previously visited us in the Aquanale hall, you will find us this year in the FSB hall. FSB is the leading international trade fair for products and services for public pool facilities and indoor sports facilities. A market within we would like to expand. Of course you are welcome to visit us with every question in our stand in hall 7, stand A-065.

 

Experience concept

We will gladly inform you about all the novelties of EVA Optic. In addition to our extensive product range, we would like to show you our latest EVA Eveye HD underwater camera, an extra pair of eyes for underwater! We also show a preview of the new audio link, which will be introduced in 2018! This coupling is applicable to any RGBW luminaire from the EVA LED lighting range. Due to the addition of the Eveye and the audio link to our product range, we offer you a full experience concept. In our new animation video (which you can see in our stand) we would like to take you into our experience concept from A to Z!

 

Entrance ticket

Are you curious about our novelties, but don’t you have an entrance ticket for Aquanale and FSB? We have free cards available! Feel free to contact us for one or more free cards.

 

Are you not allowed to visit Aquanale and FSB, but would you like to receive more information about our products? Feel free to contact us for more information.

DELEN